Wat zijn de 4 verschillende resourcetypen in MS Project?

Microsoft Project kent 4 verschillende resourcetypen :
  1. Werkmiddelen (mensen)
  2. Materiële hulpbronnen (bijv. kabels, stenen)
  3. Kostensoortbronnen (bijvoorbeeld vliegtickets, schroot)
  4. Budgetmiddelen (bijvoorbeeld opleidingsbudget, extern budget)

Een vijfde resourcetype

Wij vinden dat Microsoft ook een vijfde type resource had moeten toevoegen, door te erkennen dat materiële resources óf verbruiksartikelen kunnen zijn (zoals kabels of stenen) óf een capaciteit kunnen hebben die geboekt kan worden (zoals een testmachine of trainingsruimte). Als u over een dergelijke materiële hulpbron met capaciteit beschikt, raden wij u aan in plaats daarvan het type werkhulpbron te gebruiken.

Werken in een serveromgeving

Als u in een MS Project Server-omgeving werkt, moet u mogelijk met serverbronnen werken. Serverbronnen worden centraal aangemaakt door de MS Project Server-beheerder met als doel één centrale ondernemingsbronnenpool te hebben. Persoonlijke vakantiedagen worden hier beheerd en de capaciteit en beschikbaarheid van resources kunnen voor alle projecten worden bekeken en beheerd.

Leer het allemaal!

Onze e-cursus Maturity Level 4Resource Management gaat over de werkbronnen , Level 5Cost Management gaat over de andere soorten bronnen, omdat we denken dat deze andere soorten bronnen pas echte waarde zullen gaan opleveren als het om kostenbeheer gaat. Volg hier onze professionele cursus!
Terug naar blog