Hoe voeg ik nieuwe taken toe aan de basislijn?

Hoe voeg ik nieuwe taken toe aan de basislijn?

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om taken aan de projectplanning toe te voegen nadat de basislijn is vastgesteld . Wanneer deze wijzigingen de overeengekomen projectplanning buiten de toleranties van het project beïnvloeden, moet een nieuwe basislijn worden vastgesteld. Wanneer er geen nieuwe baseline hoeft te worden ingesteld, kun je besluiten deze nieuwe taken aan de baseline toe te voegen.

Als u nieuwe taken aan de basislijn wilt toevoegen:

  • Selecteer de nieuw toegevoegde taak(en)
  • Selecteer het tabblad Project en selecteer vervolgens Basislijn instellen
  • Om de nieuwe taak(en) aan de basislijn toe te voegen, selecteert u Basislijn instellen
  • Selecteer de optie Geselecteerde taken
  • Klik OK
Hoe voeg ik nieuwe taken toe aan de basislijn?1 In de onderstaande schermafbeelding ziet u een baseline projectplanning waarbij de duur gelijk is aan de baselineduur: Hoe voeg ik nieuwe taken toe aan de basislijn?2 In de onderstaande schermafbeelding ziet u het resultaat van het toevoegen van een extra taak aan de basislijn zoals hierboven beschreven. Zorg ervoor dat de basislijnduur van de samenvattingstaak 'deliverable 2' niet wordt beïnvloed. Extra opties bij het instellen van de basislijn voor 'Geselecteerde taken' (basislijnen oprollen): Hoe voeg ik nieuwe taken toe aan de basislijn?3

Van subtaak naar geselecteerde samenvattingstaak(en)

Als u zowel de nieuwe taak ('extra taak toegevoegd') als de bijbehorende samenvattingstaak (deliverable 2) selecteert, 'Geselecteerde taken' kiest en het selectievakje 'Van subtaken naar geselecteerde samenvattingstaak(en)' inschakelt, rolt MS Project de basislijninformatie van 'extra taak toegevoegd' op te tellen in de basislijninformatie van de geselecteerde samenvattingstaak. (Zie de Basislijnduur van 'deliverable 2' in het onderstaande voorbeeld vergeleken met de bovenstaande situatie.) Hoe voeg ik nieuwe taken toe aan de basislijn?4

Naar alle overzichtstaken

Als u de nieuwe taak ('extra taak toegevoegd') selecteert, 'Geselecteerde taken' kiest en het selectievakje 'Naar alle samenvattingstaken' aanvinkt, bundelt MS Project de basisinformatie van de nieuwe taak naar alle samenvattingstaken. Wees voorzichtig met deze optie, aangezien hierdoor de basislijn naar het hoogste niveau wordt gewijzigd. Zie Baseline Duration op regel 1 ('project ABC') in onderstaand voorbeeld vergeleken met de situatie hierboven. Als op het hoogste niveau de Projectplandriehoek intact blijft (je hebt bijvoorbeeld uren nodig gehad voor onvoorziene gebeurtenissen), dan is het prima om op te rollen. Gebruik deze optie in andere gevallen niet. Hoe voeg ik nieuwe taken toe aan de basislijn?5

Taken toevoegen aan de basislijn in MS Project

Wat zijn uw vragen over het toevoegen van taken aan de basislijn? Deel ze in de reacties hieronder, we helpen je graag verder.
Terug naar blog