Analyseren van varianties van taak- en resourcekosten in MS Project

Analyseren van varianties van taak- en resourcekosten in MS Project

Met het rapport Kostenoverschrijdingen ( tabblad rapporten > maatwerk > kostenoverschrijdingen ) kunt u eenvoudig zien wat de wijzigingen zijn (ten opzichte van de baseline) en welke taken of middelen duurder of goedkoper zijn geworden.

Het diagram voor de taakkostenvariantie

Het rapport bevat twee grafieken en twee tabellen. Het diagram Taakkostenvariantie is een lijndiagram dat de kostenvariantie toont voor alle taken op het hoogste niveau van uw project. Direct onder het diagram ziet u een tabel met het percentage voltooide en huidige kostengegevens voor dezelfde taken op het hoogste niveau als in het diagram. Het diagram is een geweldige visualisatie van de onderstaande tabel; het is duidelijk zichtbaar dat de taak 'voorbereiding' minder kost dan de basislijn (-$998).

Het diagram voor resourcekostenafwijkingen

Het diagram Resourcekostenvariantie is een staafdiagram dat de kostenvariantie voor elke werk- en kostenresource in uw project weergeeft. (Kostenvariantie = Kosten - Basislijnkosten). Je ziet hier gemakkelijk dat (werk)hulpbron Edwin iets meer dan $ 300,- goedkoper is dan de basislijn. In de tabel direct hieronder ziet u de kosten, basislijnkosten en kostenvariantie voor elke werkbron. Analyseren van varianties van taak- en resourcekosten in MS Project

Wat is jouw mening

Wat vindt u van de kostenbeheerfunctionaliteit in MS Project 2013/2016? Deel uw mening in de reacties hieronder.
Terug naar blog