Hoe wordt de basislijn gebruikt voor het bijhouden van kosten?

Hoe wordt de basislijn gebruikt voor het volgen van de kosten ? In de rapporten vindt u twee soorten kosteninformatie ; absoluut en relatief ten opzichte van:
  1. De situatie zoals het ooit werd geprojecteerd: The Baseline
  2. De huidige fase in het project: De Statusdatum
Net als alle andere informatie over taken en opdrachten wordt ook kosteninformatie opgeslagen bij het opslaan van de basislijn. Correct basisgebruik is daarom een ​​van de belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van waardevolle en valide kostenrapporten.

Een korte samenvatting

De basislijn wordt ingesteld via het tabblad Project > Basislijn instellen > Basislijn instellen > selecteer de juiste Basislijn > OK . Het uitgangspunt mag pas worden vastgesteld als alle relevante partijen het eens zijn over het tijdschema, inclusief de kostenprognoses. De eerste keer dat de basislijn wordt vastgesteld, is doorgaans nadat het Projectinitiatiedocument (PID) is goedgekeurd. Ook raden wij u aan om van deze partijen een bevestiging te vragen dat de juiste situatie nu op de baseline staat. U wilt elke kans aangrijpen om miscommunicatie en discussie in een later stadium te voorkomen, bijvoorbeeld wanneer u uw (kosten)rapportage laat zien waarin de werkelijke cijfers tegen deze basislijn worden afgezet. Hoe wordt de basislijn gebruikt voor het bijhouden van kosten?1

Kostenregistratie in uw organisatie

Wordt de baseline gebruikt voor het bijhouden van kosten in uw organisatie? Zo niet, wat blokkeert u? Start een discussie in de reacties hieronder.
Terug naar blog