Waarom zou u zich zorgen maken over het opnemen van middelen in uw planning?

Inclusief middelen in uw planning

Ik zie het de hele tijd: zodra de mensen die ik coach een goed schema hebben, met een duidelijk kritisch pad, en hun belangrijkste leveringen voorspellen, beseffen ze dat dit niet genoeg is. Zodra ze de planning gaan bijwerken, zien ze al deze parallelle taken en wordt het zichtbaar dat één persoon nooit al deze activiteiten in dit specifieke tijdsbestek kan uitvoeren. Een start op basis van duur is een goed begin, maar het kan zijn dat dit nog niet realistisch genoeg is, omdat hulpbronnen veel extra afhankelijkheden met zich meebrengen. Hierbij kunt u denken aan een tekort aan middelen met bepaalde vaardigheden, vakanties of verantwoordelijkheden in andere projecten.

Bronnen

In de eerste plaats is een hulpbron elk middel dat moet worden gebruikt om taken en dus projecten te voltooien. Denk aan mensen met bepaalde vaardigheden, testmachines, faciliteiten, geld, etc. Naast middelen is er ook een verantwoordelijke persoon die niet per se tijd hoeft te besteden aan het voltooien van een taak. Er mogen alleen middelen aan taken worden toegewezen als dit een aanzienlijke impact heeft op de kwaliteit of de duur van de planning. Houd er ook rekening mee dat een schema als communicatiemiddel verschillende doelgroepen kan hebben:
  • Bottom-up : gebruik alleen bronnen voor taken die van invloed zijn op het kritieke pad
  • Top-down : gebruik bronnen voor al uw taken terwijl u uw planning gebruikt om hun werklast te communiceren en wat er van hen wordt verwacht
Het doel van plannen met middelen is om te kunnen bepalen wat er nodig is van de variabele parameter(s) om het projectdoel te bereiken. Deze parameters zijn:
  • Reikwijdte en timing met beperkte middelen
  • Timing en middelen met beperkte reikwijdte
  • Reikwijdte en middelen met beperkte timing
Why you should care about including resources in your schedule?1 Op planningsniveau maken we onderscheid tussen vier elementaire stappen richting het doel van realistisch berekende plandata, gegeven de beperkte middelen:
  1. Inspanningsgestuurde planning : Door te begrijpen hoe toewijzingen van middelen en (on)beschikbaarheid de taakduur beïnvloeden, kunnen we betrouwbaardere taakduur in onze planning hebben.
  2. Nivellering van hulpbronnen : Elke overmatige toewijzing van hulpbronnen (op het kritieke pad) zal een te optimistische plandatum laten zien (omdat we geen onbeperkte beschikbaarheid van hulpbronnen hebben). We moeten dit oplossen om betrouwbaardere planningsdata te hebben voor onze belangrijkste resultaten.
  3. Taakeigendom door middelen : Omdat betrouwbare plandata alleen mogelijk zijn met betrouwbare schattingen, is het belangrijk om dit zoveel mogelijk te faciliteren. Realistische schattingen gemaakt door en eigendom van de hulpbronnen zelf vormen hierbij een belangrijk onderdeel.
  4. Kritiek pad voor bronnen : het kritieke pad van alle afhankelijke taken en bronnen.
Terug naar blog