Hoe wijzig ik de resourcekalender?

We zien veel planningen als we projectmanagers coachen. Daar merken we dat de persoonlijke vakanties vaak worden verwaarloosd of simpelweg vergeten bij het maken van de planning. Stel dat iemand 20 persoonlijke vakantiedagen in een jaar heeft, en als u vergeet dit in het schema op te nemen, krijgt u al een maand uitstel voor een project van een jaar. In dit bericht wordt uitgelegd hoe u de bronnenkalender kunt wijzigen om dergelijke situaties te voorkomen.

Vermijd overuren

Beschouw de beschikbaarheid van hulpbronnen als een aquarium van uren die u kunt gebruiken om taken uit te voeren. Of je dit beschikbare aquarium nu gebruikt voor grote taken, kleine taken, lange of korte taken, op een gegeven moment is de vistaak vol en moeten de mensen overuren gaan maken. Het is jouw taak om dat zoveel mogelijk te vermijden. How to change the resource calendar?1

Waarschuwing!

MS Project waarschuwt u daarvoor door een rode (verhitte) pop te laten zien vóór de taak waarvoor overuren nodig zijn, op basis van de werktijden voor die hulpbron. En dat gaan we nu doen: MS Project vertellen wat de werktijden per resource zijn.

Standaard de resourcekalender

Wanneer u een resource in MS Project invoert, maakt MS Project automatisch een resourcekalender aan. Standaard wordt uitgegaan van een veertigurige werkweek , met vijf dagen van acht uur . Om deze kalender te wijzigen:
  1. Dubbelklik in het Bronnenblad op de bron zodat het venster met broninformatie verschijnt.
  2. Kies 'Werktijd wijzigen' in het dialoogvenster met resource-informatie
  3. Om af te wijken van de standaardkalender, wijzigt u deze standaardkalender of maakt u speciale resourcekalenders aan. Bijvoorbeeld draaidiensten of nachtdiensten .
  4. U kunt de agenda's van de resources bewerken om vrije tijd aan te geven

Stap voor stap

  • Inkooporder : om aan te geven dat een hulpmiddel slechts gedurende een bepaalde periode beschikbaar is, plaatst u de begin- en einddatum van de beschikbaarheidsperiode in de velden Beschikbaar vanaf en Beschikbaar tot. Hierdoor wordt de tijd buiten deze tijdsbestekken automatisch op 0% gezet.
How to change the resource calendar?2
  • Vakantie van afwezigheid : klik op Werktijd wijzigen. Op het tabblad Uitzonderingen vult u de naam in, bijvoorbeeld 'vakantie Spanje' of 'PPM training' en de start- en einddatum van de niet-beschikbare periode.
How to change the resource calendar?3
  • Parttime dagen : klik op Werktijd wijzigen > tabblad Werkweken > details en wijzig bijvoorbeeld de woensdag in Dagen instellen op niet-werktijd als woensdag de standaard vrije dag is voor deze resource of Dag(en) instellen op deze specifieke werktijden: wanneer u de standaardwerktijden voor specifieke dagen wilt wijzigen.
How to change the resource calendar?4
Terug naar blog