Een inleiding tot kostenbeheer

Kostenbeheer

Heel vaak zien we dat projecttiming en projectresourcing worden beheerd in MS Project, terwijl de projectfinanciën in Excel worden bijgehouden. Het gebruik van de mogelijkheden voor financieel bestuur in MS Project is vaak een onontgonnen gebied. Dit is zonde, want alleen het toevoegen van tarieven aan grondstoffen brengt je al halverwege. MS Project kan alles rechtstreeks vanuit uw planning voor u berekenen.
De truc hier is ook om de juiste balans te bewaren tussen de hoeveelheid input en het verkrijgen van waardevolle output. Onthoud dat MS Project niet bedoeld is als boekhoudsoftware, MS Project is een modelleringstool die de realiteit opzettelijk moet vereenvoudigen. Accountants kunnen zich geen vereenvoudiging permitteren. Het zal ook niet als facturatiesysteem dienen.

Wat gaan we doen op het gebied van kostenbeheer (onderdeel van onze Pro-cursus)?

In de e-cursus 'kostenmanagement' voert u een projectbegroting in voor de belangrijkste kostensoorten, waarbij u de geplande kosten vergelijkt met de werkelijke kosten. Voorspel de uiteindelijke kosten bij voltooiing van het project op basis van de daadwerkelijke voortgang, zorg voor burn-down charts en statistische gegevens over de verdiende waarde om de prestaties van het project te kwalificeren. Allemaal zaken die nodig zijn om kwaliteitsvolle kostenbeheersing te kunnen uitvoeren. In " Cost Management" (Pro-cursus) leren we u hoe u een financiële governance-manier van werken kunt opzetten, die voortbouwt op wat u al in uw planning in MS Project heeft staan. Hoe gaat u in uw huidige planning om met de kosten? Deel uw ervaring in de reacties hieronder!
Terug naar blog