Mijlpalen en deadlines in MS Project

Een mijlpaal markeert een projectgebeurtenis, zoals een behoeftedatum of plandatum, een oplevering, het feit dat een (sub)deliverable gereed is, of als start of einde voor projectgebeurtenissen . Een mijlpaal mag niet verward worden met een deadline.
  • Mijlpaal : geeft aan wanneer een projectgebeurtenis ZAL plaatsvinden, op basis van de projectvoortgang.
  • Deadline : geeft aan wanneer een projectevenement MOET plaatsvinden, op basis van (contractuele) afspraken met projectbelanghebbenden.
In de onderstaande schermafbeelding zie je verschillende mijlpalen. Een mijlpaal in de Gantt Chart kun je herkennen als een kleine zwarte diamant. Een mijlpaal kan worden toegevoegd via het tabblad Taak > Mijlpaal > noem de mijlpaal , of door de naam van de mijlpaal direct in de kolom Taaknaam in te voeren en de duur op '0' te zetten. In de bovenstaande schermafbeelding zijn deadlines toegevoegd voor de eerste vier mijlpalen (zie kleine pijlen die naar beneden wijzen in het Gantt-diagram). Meer over deadlines en mijlpalen leert u in onze e-cursus Maturity Level 1 - 'Mijlpalen & Projectgezondheid' . Mijlpalen kunnen verschuiven , maar een deadline niet (tenzij u een nieuwe overeenkomst sluit met uw stakeholder). Hieronder ziet u een voorbeeld van een mijlpaal die te laat is voor de afgesproken deadline. Door de mijlpaaldatum te vergelijken met de deadline weten we of we te laat of op tijd zijn en hoeveel speling we nog hebben tot de deadline ( Slack : de hoeveelheid tijd die een taak of mijlpaal in een projectnetwerk kan worden uitgesteld zonder vertraging te veroorzaken ). TIP: plan niet te veel mijlpalen, omdat dit een detailniveau oplevert dat niet nodig is. Vraag jezelf af of het projectevenement groot genoeg is om het te vieren. Als u meer wilt weten over mijlpalen en deadlines, klik dan HIER . In een multi-projectomgeving (of programma) kunnen mijlpalen ook worden gebruikt als projectoverschrijdende deliverables, en fungeren zo als ' verbindingspunten ' tussen planningen om een ​​levering van of naar een andere planning aan te geven. Deze mijlpalen kunnen aan elkaar gekoppeld worden; dit wordt beschreven in onze e-cursus Maturiteitsniveau 3 - 'Critical Path Management' : koppeling tussen projecten.
Terug naar blog