Hoe bepaalt MS Project-nivellering welke taak als eerste moet worden geplaatst?

Welke taak moet je als eerste zetten?

Bij het oplossen van overlocatie kiest MS Project welke taak als eerste moet worden geplaatst en gebruikt een bepaalde logica (algoritme) om dit te bereiken. Voor elke taak in het schema wordt een scorewaarde berekend op basis van alle factoren die van invloed zijn op het nivelleringsproces :
  • Taken worden gepland in de volgorde van de berekende waarde. Taken met een lagere score worden verder in de tijd uitgeschoven
  • Het nivelleren van hulpbronnen zorgt alleen maar voor splitsing en vertraging van (!) taken
  • Taken zullen nooit eerder starten dan oorspronkelijk gepland, zelfs als dat mogelijk is. Het is zelfs zo dat tweemaal nivelleren zonder het nivelleren op te heffen zal resulteren in het introduceren van meer vertraging.

De nivelleringsscore voor elke taak wordt berekend op basis van:

  • Taak-ID : dit is de volgorde in het schema van boven naar beneden. Taken met een lagere ID krijgen een betere score (hoewel zeer weinig invloed op de score).
  • Duur : taken met een langere duur krijgen een hogere score.
  • Beperkingen en afhankelijkheden : ze hebben een negatieve invloed op de score, omdat MS Project beperkingen en afhankelijkheden zal respecteren (indien ingesteld in opties > schema > taak zal altijd hun beperkingsdatum worden gerespecteerd).
  • Prioriteiten : hebben een grote impact op de score. Een hogere prioriteit heeft een hogere score. (Prioriteiten zijn slechts een 'hint' voor MS Project en worden NIET altijd gerespecteerd). Prioriteiten kunnen worden ingesteld in Taakinformatie > Algemeen > Prioriteit. Uiteraard kan dit veld ook als kolom aan de taakweergaven worden toegevoegd.
Houd er rekening mee dat u niet voor elke afzonderlijke taak prioriteiten hoeft te stellen; de netwerklogica zal ook de juiste volgorde instellen. How does MS Project leveling decide which task to put first?1

Hoe zelfverzekerd ben jij?

Hoe zeker bent u van het gebruik van de functionaliteit voor het nivelleren van resources in MS Project? Deel het in de reacties hieronder.
Terug naar blog