Hoe MS Project termen voor kostenbeheer gebruikt?

In MS Project worden diverse kostenmanagementtermen gebruikt:
  • Prognose : de verwachte kosten voor alle vroegere, huidige en toekomstige taken. Met andere woorden: de voorspelde kosten voor het project.
  • Werkelijk : De kosten die al gemaakt zijn, of waarvoor al een betalingsverplichting bestaat
  • Resterend : Alle kosten die nog moeten worden gemaakt, omdat deze verband houden met taken die nog moeten worden uitgevoerd
  • Begrote kosten : Het bedrag dat u mag uitgeven op grond van afspraken die u heeft gemaakt met uw opdrachtgever, baas of stakeholders. Er zou een afgesproken tolerantieniveau kunnen komen voor een afwijking van 10% van dit budget. Deze tolerantie moet dan uiteraard goed gedocumenteerd zijn.
  • Basislijnkosten : op het moment dat het project wordt geaccepteerd, wordt een basislijn vastgesteld, dit is een kopie van de planning die voldoet aan de tijd-, budget- en reikwijdtebeperkingen voor het project. De basislijnkosten weerspiegelen dus de 'verwachte' kosten op dat moment.
Dit betekent ook dat de werkelijke en voorspelde kosten zowel met de begroting als met de basiskosten kunnen worden vergeleken. In onze e-cursus Cost Management bespreken we beide vergelijkingen. Welke termen over kostenbeheer heb je gemist in deze lijst?
Terug naar blog