Hoe leest u de rapporten Resourcekostenoverzicht en kostenoverzicht van taken?

De standaardrapporten 'Resource Cost Overview ' en 'Task Cost Overview' geven handige grafieken en een helder overzicht van de kosten van het onderhanden werk.

Om de rapporten te openen, klikt u op:

  • Tabblad 'Rapport'
  • Kies uit het dropdown menu 'Kosten'
  • Overzicht van resourcekosten en overzicht van taakkosten

3 gebieden met informatie over de kosten van resources in uw project

Het kostenstatusdiagram is een combinatiediagram waarin de werkelijke kosten en de resterende kosten per (werk)resource in gestapelde kolommen worden weergegeven, evenals een lijn voor de basislijnkosten. U kunt in het voorbeeld zien dat de resource Edwin naar verwachting het meeste zal kosten, maar dat hij minder kost dan de basiskosten. De reden hiervoor kan een lager tarief, minder uren of een combinatie van beide zijn.

Het cirkeldiagram Kostenverdeling laat zien hoe de kosten zijn verdeeld over de verschillende soorten hulpmiddelen (werk, materiaal, kosten).

De tabel Kostendetails toont voor elke (werk)resource in uw projectteam de Werkelijke hoeveelheid, Werkelijke kosten en Standaardtarief (Werkelijke kosten = Werkelijke hoeveelheid x Standaardtarief).

Hoe leest u de rapporten Resourcekostenoverzicht en kostenoverzicht van taken?1

Het Taakkostenoverzicht toont ook 3 gebieden

Dit keer met informatie over de kosten van taken in uw project:

Het kostenstatusdiagram is een combinatiediagram waarin de werkelijke kosten en de resterende kosten in gestapelde kolommen worden weergegeven voor elke taak op het hoogste niveau, evenals een lijn voor de basislijnkosten.

Het kostenverdelingsdiagram laat zien hoe de kosten over de taken worden verdeeld op basis van het veld Status: voltooid, op schema, late en toekomstige taak.

  • Voltooid: de taak is 100 procent voltooid
  • Toekomstige taak: Startdatum is groter dan de Statusdatum
  • Op schema: het tijdgebonden cumulatieve percentage voltooid wordt gespreid over ten minste de dag vóór de statusdatum
  • Late taak: het tijdgebonden cumulatieve voltooiingspercentage bereikt niet middernacht op de dag vóór de statusdatum

In het voorbeeld kunt u zien dat het grootste deel van de kosten voor toekomstige taken is.

De tabel Kostendetails toont voor elke taak op het hoogste niveau van uw project de vaste kosten, werkelijke kosten, resterende kosten, kosten, basislijnkosten en kostenvariantie (kosten = werkelijke kosten + resterende kosten; kostenvariantie = kosten - basislijnkosten). Ook in deze tabel kunt u duidelijk zien dat de eindmontage €200,- meer kost dan de basislijn.

Hoe leest u de rapporten Resourcekostenoverzicht en kostenoverzicht van taken?2

Standaard kostenrapporten in MS Project

Wij zijn erg enthousiast over deze standaardrapportages in MS Project; en jij?

Laat het achter in de reacties hieronder.

Terug naar blog