Hoe kan ik een taak opnieuw toewijzen aan een andere resource?

De beste manier om een ​​bron te vervangen is via het venster voor het toewijzen van bronnen :
  • Klik op het tabblad Resource > Resources toewijzen
  • Selecteer de oude bron
  • Klik op Vervangen
  • Selecteer de nieuwe bron
  • Klik op OK > Sluiten
Natuurlijk kunt u de oude resource ook deselecteren en de nieuwe resource selecteren in de kolom Resourcenamen, maar MS Project zal dit als twee afzonderlijke acties zien: MS Project zal eerst de oude toewijzing verwijderen (met het ingestelde %) en vervolgens een nieuwe maken. toewijzing op basis van het maximale aantal eenheden voor die hulpbron en het eventuele deeltijdpercentage voor de taak die u had ingesteld, zal verdwijnen.

Vervang resources voor de gehele planning

Dit is per opdracht. Als u een resource voor de gehele planning wilt vervangen, selecteert u alle taken waarvoor u de resource wilt vervangen. Als u de vraag krijgt: 'De taak is 100% voltooid. Wilt u het feitelijke werk naar de nieuwe bron verplaatsen?', betekent dit dat u een voltooide taak hebt geselecteerd. Klik op Annuleren en deselecteer de voltooide taken. Alle taken met een voltooiing van 0% en de resterende delen van gedeeltelijk voltooide taken worden opnieuw toegewezen.
Terug naar blog