Knoei niet met de statusdatum!

Bij vrijwel elk project merken we een zekere verwarring over de statusdatum . Sommige PM'ers gebruiken de statusdatum te vaak, sommigen gebruiken het te weinig, anderen weten gewoon niet hoe ze het moeten gebruiken . Herkent u die situatie? Waarvoor dient de statusdatum en hoe gebruikt u deze correct in uw project? Laten we kijken:

Wat te doen met de statusdatum

De statusdatum in MS Project wordt gebruikt om de planning bij te werken en om te bepalen of mijlpalen te laat zijn in het mijlpaalrapport. Wanneer u de statusdatum selecteert, gebruikt u de laatste werkdag van de rapportageperiode . Deze datum moet elke keer handmatig worden ingevoerd als u het schema hebt bijgewerkt (lees er meer over in het hoofdstuk voortgangsregistratie - Niveau 3 van onze e-cursusCritical Path Management ).

Het mijlpaalrapport toont:

  • Late mijlpalen : onvoltooide mijlpalen terwijl de startdatum vóór de statusdatum ligt (vandaag)
  • Volgende mijlpalen : onvoltooide mijlpalen in het verleden of mijlpalen die in de huidige maand moeten worden voltooid
  • Voltooide mijlpalen : alle mijlpalen gemarkeerd als voltooid (taak > 100% voltooid)
De statusdatum kunt u instellen via Project > Status > Status Datum > selecteer Datum : Knoei niet met de statusdatum!1
Terug naar blog