Bekijk de duur van taken ten opzichte van de basislijn

Bekijk de duur van taken ten opzichte van de basislijn

In onze e-cursus hebben we een aangepaste weergave gemaakt om de duurtaken te vergelijken met de basislijn . In deze weergave kunt u leren van uw daadwerkelijke voortgang. De smileys vertellen u hoe uw duur presteert in vergelijking met de (huidige) basislijn.

2c. Duurtaken versus basislijn

Bekijk de duur van taken versus basislijn2 Ga naar weergave 2c. Duurtaken versus basislijn :
  • Groene smiley = waarde is niet veranderd
  • Amberkleurige smiley = waarde is gestegen, maar niet meer dan 10%
  • Rood = waarde is met meer dan 10% gestegen
  • Groen minteken = waarde is gedaald, maar niet meer dan 10%
  • Oranje minteken = waarde is met meer dan 10% afgenomen

Uitleg van de resultaten

Als u over het symbool beweegt, ziet u het resultaat van de berekening: duur / basislijnduur. Merk op dat dit ook wordt gedaan voor samenvattingstaken. Een positief resultaat (meer dan 1) betekent dat de huidige duur van werkzaamheden meer tijd nodig heeft dan eerder ingeschat binnen het project: we hebben tijd verloren! Als de betreffende activiteit zich op het kritieke pad bevindt, loopt het project vertraging op! Een negatief resultaat (minder dan 1) betekent dat de huidige duur van werkzaamheden minder tijd nodig heeft dan eerder ingeschat binnen het project: we hebben wat tijd gewonnen! Hoewel een negatief resultaat uiteraard goed nieuws is voor het project, achten wij dit een minder goede schatting , omdat dit de voorbereidingen voor vervolgtaken langer dan nodig zou hebben uitgesteld, middelen later dan mogelijk zou hebben vrijgemaakt, enzovoort.

Betekenis van de vlag

De vlag in de kolom Eindpunt vs. basislijn geeft aan of de taak is verplaatst. Hiermee wordt u gewaarschuwd dat u ook moet overwegen of voor de volgende taken een nieuwe startdatum nodig is. Als u dit vergeet, verliest u mogelijk kostbare tijd in uw planning of overweegt u einddata voor taken die niet realistisch meer zijn.
  • Groene vlag = taak eindigt zoals verwacht
  • Rode vlag = taak is eerder of later voltooid dan verwacht

Gebruik van de baseline in uw organisatie

Hoe vaak wordt de basisfunctionaliteit in MS Project gebruikt binnen uw organisatie? Deel het in de reacties hieronder.
Terug naar blog