Dit zijn de opvattingen die al uw vragen over de toewijzing van middelen beantwoorden!

In MS Project zijn er veel weergaven die inzicht bieden in de opdrachten en of er al dan niet meer middelen worden gepland dan er beschikbaar zijn.

De uitzichten met het beste inzicht

Wij lichten de standpunten toe en beantwoorden de belangrijkste vragen:
  • Gantt-diagram - om te zien of er sprake is van een overlocatie
  • Hulpbronnengrafiek - om te zien of er sprake is van een ernstige overlocatie
  • Hulpbronnengrafiek - om te zien op welke datum(s) de overbezetting plaatsvindt
  • Teamplanner - zien welke resource beschikbaar is voor een nieuwe opdracht (alleen beschikbaar in de professionele versie van MS Project)
  • Resourcegrafiek - bekijk hoeveel beschikbaarheid verschillende resources in uw team als team hebben
  • Resources versus BL10 - zie hoe het toewijzen van resources uw planning heeft veranderd
De laatste is een weergave die we voor onze e-cursus hebben gemaakt en maakt deel uit van het sjabloon dat u bij de e-cursus krijgt. Uiteraard kunt u zo’n weergave ook creëren door de relevante Baseline-kolommen aan uw weergave toe te voegen. Welk uitzicht is jouw favoriet?
Terug naar blog