Wat is een mijlpaal?

Een mijlpaal markeert een projectgebeurtenis, zoals een behoeftedatum of plandatum, een oplevering, het feit dat een (sub)deliverable gereed is, of als start of einde voor projectgebeurtenissen. Een mijlpaal mag niet verward worden met een deadline.

Ken het verschil!

  • Mijlpaal : geeft aan wanneer een projectgebeurtenis ZAL plaatsvinden, op basis van de projectvoortgang.
  • Deadline : geeft aan wanneer een projectevenement MOET plaatsvinden, op basis van (contractuele) afspraken met projectbelanghebbenden.
In de onderstaande schermafbeelding zie je verschillende mijlpalen. Een mijlpaal in de Gantt Chart kun je herkennen als een kleine zwarte diamant. Een mijlpaal kan worden toegevoegd via het tabblad Taak > Mijlpaal > noem de mijlpaal , of door de naam van de mijlpaal direct in de kolom Taaknaam in te voeren en de duur op '0' te zetten. Wat is een mijlpaal?1

Deadlines

In de bovenstaande schermafbeelding zijn deadlines toegevoegd voor de eerste vier mijlpalen (zie kleine pijlen die naar beneden wijzen in het Gantt-diagram). In dit bericht leest u meer over deadlines.

Mijlpalen

Mijlpalen kunnen verschuiven, maar een deadline niet (tenzij u een nieuwe overeenkomst sluit met uw stakeholder). Hieronder ziet u een voorbeeld van een mijlpaal die te laat is voor de afgesproken deadline. What is a milestone?3 laat ons weten of we te laat of op tijd zijn en hoeveel speling we nog hebben tot de deadline (slack = de hoeveelheid tijd dat een taak of mijlpaal in een projectnetwerk kan worden uitgesteld zonder vertraging te veroorzaken).

Bekijk hier hoe je een mijlpaal toevoegt

TIP: plan niet te veel mijlpalen, omdat dit een detailniveau oplevert dat niet nodig is. Vraag jezelf af of het projectevenement groot genoeg is om het te vieren.

Mijlpalen als verbindingspunten

In een omgeving met meerdere projecten (of programma's) kunnen mijlpalen ook worden gebruikt als projectoverschrijdende deliverables, waardoor ze fungeren als 'verbindingspunten' tussen planningen om een ​​levering van of naar een andere planning aan te geven. Deze mijlpalen kunnen aan elkaar gekoppeld worden; dit wordt beschreven in Maturity Level 3 'Critical Path Management' : koppeling tussen projecten. Wat is een mijlpaal?2
Terug naar blog